Zgjidhni vendndodhjen ne harte, per te pare 360 Virtual Tour
Albania Virtual Tour

Albania Virtual Tour

Projekti ka si synim reklamimin dhe promovimin e monumenteve të kulturës si dhe të thjeshtojë aksesin turistëve dhe qytetarëve duke i krijuar mundësinë e prekjes virtuale (me audio, foto, video 360, VR) të monumeteve dhe rrethinave. Duke u konsultuar me Ministrinë e Kulturës do të krijojmë një mini historik për cdo monument i cili do të lexohet dhe regjistrohet në studio profesionale nga narrator profesionist në dy gjuhe, anglisht dhe shqip. Përshkrimi historik do të lexohet nga narrator në mënyrë që të krijojmë spote audio për monumentet në fjalë që do të shërbejnë si një audiobook, pra dy për monument.